با تکمیل فرم زیر اطلاعات کانال شما مستقیما از تلگرام دریافت  گردیده و به قسمت خرید متصل میگردید. یاد آوری میگردد این بازیابی مستقیم انجام میگردد.
با سیستم www.channel-member.com سقارش شما به شرطی که ای دی عمومی کانال را درست وارد کنید  اتومات انجام میگردد
لینک عمومی کانال
    حاصل    +             
 
افتخار این مجموعه دسترسی  به سیستم API مستیقم و بدونه واسطه است